header image
 

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace  

Městská knihovna Nýrsko vyhlašuje soutěž ve čtení.
Soutěž je určena pro 1., 2. a 3. ročník základních škol.
* Maximální počet : 2 zástupci z jedné třídy.
* Žáci budou číst neznámý text přiměřený jejich věku, který
jim bude předán na místě.
* Soutěž proběhne ve společenském sále městské knihovny
v úterý 9. května 2017 od 8.00 hodin.
* Výkony ohodnotí nezávislá porota.
* Soutěžící na prvních 3 místech postupují do dalšího kola,
které proběhne 17. května 2017 od 9.00 hodin
v Městské knihovně v Klatovech. 1. ročníky nepostupují.

Přednáška Antonína Gibiše obohacená o obrazový a zvukový materiál.
16. 3. 2017 v budově ZŠ od 8.00 hod..

V sobotu 11. 3. 2017 – vystoupení pro ženy v KD Dešenice od 15.00 hod..

Dne 2. 3. 2017 proběhne v DDM Nýrsko od 8.00 hod. okrskové kolo recitační soutěže.
Ze školního kola mohou postoupit 3 nejlepší recitátoři z každé kategorie.
Kategorie:
I. – žáci 2. – 3. ročníků ZŠ (jeden text)
II. – žáci 4. – 5. ročníků ZŠ (jeden text)
III. – žáci 6. – 7. ročníků ZŠ + gymnázia (dva texty)
IV. – žáci 8. – 9. ročníků ZŠ + gymnázia (dva texty)

Do okrskového kola se mohou přihlásit i žáci 1.ročníku ZŠ, ale nepostupují do dalších kol.

dne 18. 2. 2017 od 15.00 hod. v KD Dešenice
propukne DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL.
Všechny masky jsou srdečně zvány!
Občerstvení připravené a loterie štěstí bude bohatá!

Děti, které chodily koledovat pro Tříkrálovou sbírku, jsou pozvány na projekci filmu Anděl Páně 2, 16. února od 17 hod. v Klatovech.
Zájem nahlásit ve škole.

V úterý 7. 2. 2017 v kině Šumava Klatovy – projekt „Co se děje kolem nás…?“
Pět příběhů zvířecích hrdinů, které se doopravdy staly.
Poutavé přírodovědně-vlastivědné filmové dokumenty pro malé i velké diváky, plné informací z oblasti biologie a zeměpisu, natočené v místech, která možná znáte i vy.

Natáčelo se například na toku řeky Úhlavy, Nýrské přehradě, ve Švihově, v Lužanech, Plzni, v Boru u Tachova, Horšovském Týně…

Zvířata namluvili Josef Kemr, Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Pavel Liška, Marta Issová. Krásná je i hudba – autor je Varhan Orchestrovič Bauer.

Cena programu: 50,- Kč Odjezd objednaným autobusem v 9.00 hod. od školy

V pátek 6. 1. 2017 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
Začátek ve 13.30 u školy.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

ŠKOLNÍ KOLO 2. 3. 2016

OKRSKOVÉ KOLO V NÝRSKU
3. 3. 2016

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od š.r. 2016/2017.
Č.j.: ZŠ 16/2016 V Dešenicích dne 18. 2. 2016
ROZHODNUTÍ
Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:
Uchazeči s registračními čísly :
001/2016 přijat/a
002/2016 přijat/a
003/2016 Žádost o odklad šk.doch.
004/2016 přijat/a
005/2016 přijat/a
006/2016 přijat/a
007/2016 přijat/a

se přijímají od š.r. 2016/ 2017, k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.
Odůvodnění
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti dětí, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění) ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Datum zveřejnění
18. 2. 2016

………………………….
Mgr. Suchanová Yvona
ředitelka organizace