header image
 

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace  

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/ 2018 se bude konat 2. května 2017, od 9 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin. S sebou přivede zákonný zástupce dítě, které chce do školky přihlásit, dále přinese rodný list dítěte, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk.r. 2017/2018.

By admin 0 comments  

Č.j.: ZŠ 32/2017                                                     V Dešenicích dne 24. 04. 2017

ROZHODNUTÍ

Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto: 

Uchazeči s registračními  čísly :

Uchazeč Výsledek řízení
001/2017 přijat/a
002/2017 Žádost o odklad šk.doch.
003/2017 přijat/a
004/2017 přijat/a

                                          

se přijímají od 1. 9. 2017 k  základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.

Odůvodnění

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti dětí, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění) ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

 

Datum zveřejnění     24. 04. 2017

 

 

………………………….

Mgr. Suchanová Yvona

ředitelka organizace

Městská knihovna Nýrsko vyhlašuje soutěž ve čtení.
Soutěž je určena pro 1., 2. a 3. ročník základních škol.
* Maximální počet : 2 zástupci z jedné třídy.
* Žáci budou číst neznámý text přiměřený jejich věku, který
jim bude předán na místě.
* Soutěž proběhne ve společenském sále městské knihovny
v úterý 9. května 2017 od 8.00 hodin.
* Výkony ohodnotí nezávislá porota.
* Soutěžící na prvních 3 místech postupují do dalšího kola,
které proběhne 17. května 2017 od 9.00 hodin
v Městské knihovně v Klatovech. 1. ročníky nepostupují.

Přednáška Antonína Gibiše obohacená o obrazový a zvukový materiál.
16. 3. 2017 v budově ZŠ od 8.00 hod..

V sobotu 11. 3. 2017 – vystoupení pro ženy v KD Dešenice od 15.00 hod..

Dne 2. 3. 2017 proběhne v DDM Nýrsko od 8.00 hod. okrskové kolo recitační soutěže.
Ze školního kola mohou postoupit 3 nejlepší recitátoři z každé kategorie.
Kategorie:
I. – žáci 2. – 3. ročníků ZŠ (jeden text)
II. – žáci 4. – 5. ročníků ZŠ (jeden text)
III. – žáci 6. – 7. ročníků ZŠ + gymnázia (dva texty)
IV. – žáci 8. – 9. ročníků ZŠ + gymnázia (dva texty)

Do okrskového kola se mohou přihlásit i žáci 1.ročníku ZŠ, ale nepostupují do dalších kol.

dne 18. 2. 2017 od 15.00 hod. v KD Dešenice
propukne DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL.
Všechny masky jsou srdečně zvány!
Občerstvení připravené a loterie štěstí bude bohatá!

Děti, které chodily koledovat pro Tříkrálovou sbírku, jsou pozvány na projekci filmu Anděl Páně 2, 16. února od 17 hod. v Klatovech.
Zájem nahlásit ve škole.

V úterý 7. 2. 2017 v kině Šumava Klatovy – projekt „Co se děje kolem nás…?“
Pět příběhů zvířecích hrdinů, které se doopravdy staly.
Poutavé přírodovědně-vlastivědné filmové dokumenty pro malé i velké diváky, plné informací z oblasti biologie a zeměpisu, natočené v místech, která možná znáte i vy.

Natáčelo se například na toku řeky Úhlavy, Nýrské přehradě, ve Švihově, v Lužanech, Plzni, v Boru u Tachova, Horšovském Týně…

Zvířata namluvili Josef Kemr, Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Pavel Liška, Marta Issová. Krásná je i hudba – autor je Varhan Orchestrovič Bauer.

Cena programu: 50,- Kč Odjezd objednaným autobusem v 9.00 hod. od školy

V pátek 6. 1. 2017 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
Začátek ve 13.30 u školy.