header image
 

Rozhodnutí o přijetí do 1. roč. k základnímu vzdělávání pro š.r. 2019/2020

By admin 0 comments  

Č.j.: ZŠ 55/2019                                                     V Dešenicích dne 23. 04. 2019

ROZHODNUTÍ

Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 1 a odst. 2 písm. e), § 49 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto: 

Uchazeči s registračními  čísly :

Uchazeč Výsledek řízení
001/2019 přijat/a
002/2019 přijat/a
003/2019 přijat/a
004/2019 žádost o OPŠD
005/2019 žádost o OPŠD
006/2019 přijat/a
007/2019 přijat/a
008/2019 přijat/a
009/2019 přijat/a
010/2019 přijat/a

                                     

se přijímají od 1. 9. 2019 k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.

Odůvodnění

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti dětí, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění) ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

 

Datum zveřejnění

23. 04. 2019

………………………….

Mgr. Suchanová Yvona

ředitelka organizace

vystoupení - vítání občánků

vystoupení

rodičovské schůzky

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

 

ve středu 3. dubna 2019

v době od 13.00 do 16.00 hod.

v budově ZŠ

( 1. patro, II. třída )

 • NÁVŠTĚVA TECHNICKÉHO MUZEA

S INTERAKTIVNÍ DÍLNOU V Arnschwangu

22.března 2019, odjezd v 8.00 hod. od budovy školy velkým hasičským autem

 • 16. 3. 2019 vystoupení k MDŽ

Od 15.00 v KD Dešenice

 • 12. 3. 2019 divadelní představení v Nýrsku MĚSTSKÁ KNIHOVNA NÝRSKO A DIVADLO ZA2 ZVE NA POHÁDKU
 • Pohádky nám od pradávna vyprávějí poutavé příběhy o lásce, o lidské statečnosti a slabosti, o věčném boji dobra se zlem. A přesně takové je i naše vyprávění.
 • O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI

Autor, Libor Jeník, vás tentokrát zavede do pohádky podle klasického příběhu paní Boženy Němcové Neohrožený Mikeš. Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou najít dvě královské dcery, které už měsíce nikdo nespatřil. Pokud se jim to má podařit, budou muset překonat množství nástrah a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce, nudit se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice, pan král, princezny, Dračí pán a spousta dalších postav spolu s krásnými písničkami vám k tomu nedají čas!

 • RECITAČNÍ SOUTĚŽ

 

 

 1. 3. 2019 – ŠKOLNÍ KOLO

 

 1. 3. 2019 – OKRSKOVÉ          KOLO V NÝRSKU

Do okrskového kola v Nýrsku postupují:

 1. Roč.: Jakub Hrnčiřík, Ondra Veselý
 2. Roč.: 0
 3. Roč.: Jan Hošťálek, Šimon Kindlman,
 4. Roč.: Tereza Štýsová
 5. Roč.: Natálie Ptáčníková, Michal Bovan, Petr Štýs

 

 

V okrskovém kole byl vyhodnocen za úspěšného recitátora Šimon Kindlman. Nikdo nepostoupil do kola okresního.

16. 02. 2019 – maškarní karneval „Hurá do cirkusu“

od 15.00 hod. v KD Dešenice