header image

All posts in Červenec, 2014

Organizace školního roku 2014 – 2015

Č. j.: MSMT18448/2013                                                                  Dne  21. května 2013

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý  30. června 2015.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014Vánoční prázdninybudou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začnev pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

   Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy
16. 2. – 22. 2. 2015 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Konec školního roku už je zase tady. Před námi prázdniny! A letos to bude opravdu zasloužený odpočinek. Máme za sebou kus práce, spousta věcí, akcí se povedla. Vzdělávání žáků ZŠ a MŠ proběhlo v souladu s RVP ZV a podle plánů práce. Některým se dařilo lépe, některým méně. Ale tak to v normálním životě chodí. Všichni nemůžeme být ve všem dokonalí.
Na závěr roku jsme měli opět nabytý program. Uskutečnili jsme menší výlety, velký výlet do Plzně do muzea a ZOO a zúčastnili jsme se výuky na dopravním hřišti v Nýrsku. Zde byli žáci naší školy výrazně pochváleni za připravenost a znalosti, páťáci získali řidičský průkaz pro cyklisty.

Foto: školní výlet ZOO

Vyvrcholením byla školní akademie, kde jste mohli opět vidět, jak to dětem jde, jak se pilně a svědomitě připravují a myslím, že z jejich tváří bylo patrné, že jsou v MŠ i ZŠ spokojení.

Foto: školní akademie

V červnu prošla naše škola hloubkovou inspekcí. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle §174 odst. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. C) školského zákona. Závěr: V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení uvedeného právního předpisu. Prošli jsme s pozitivním hodnocením, ale uvědomujeme si, že jsou i oblasti, ve kterých se budeme snažit naši práci ještě více prohloubit a zkvalitnit.
K tomu mi hned naskakuje myšlenka na reakce některých škarohlídů s nemístnou kritikou na věci, o kterých nic neví. Zajímavé je, že kritizují především „odborníci“, kteří se sami drží hesla „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Naštěstí jsou i tací, a není vás málo, kteří jsou s naší prací spokojeni, přijdou, pochválí, poděkují. A za to vám od nás patří veliké díky! Díky všem, kteří nás podporují! Díky úřadu městyse, díky organizačním složkám městyse, díky rodičům a díky dětem!
Ale teď už jsou před námi zasloužené prázdniny! Tak si je všichni užijme ve zdraví a pohodě!
Hodně výletů, sluníčka, zážitků, nových kamarádů, radosti…!
-such-

Sběr starého papíru

I letos jsme se zapojili do soutěže sběrných surovin – sběr víček a starého papíru. Naše škola se umístila na 2. místě v Plzeňském kraji, za což obdržíme finanční odměnu. Ráda bych poděkovala všem, kteří se soutěže zúčastnili. Poděkování patří i veřejnosti za pomoc se sběrem, i když v naší škole děti už nemají. Děkujeme.
Výsledková listina:
MŠ: 1. Marek Zach 3 336 kg
2. Maxmilián Novák 2 759 kg
3. Agáta Podracká 2 180 kg

ZŠ : 1. Jan Mareš 659 kg
2. Pavel Koleňák 558 kg
3. Lucie Ledvinová 455 kg