header image

All posts in Září, 2014

ZÁJMOVÉ ÚTVARY (KROUŽKY) 2014/2015

  • AEROBIK + cvičení v kruhu     PO     14. 00 – 15.00 – tělocvična               ZDARMA

 

všem dobře známé cvičení při hudbě

 

  • ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI      ÚT     16.00 – 16.45 – budova ZŠ               ZDARMA

 

Pod vedením p. Petříkové se děti naučí základním pravidlům první pomoci, jak se chovat při úrazech, …

 

  • TVOŘIVÁ DÍLNA      ST     13.30 – 15.00   – dílna ZŠ                    ZDARMA

 

„vyrábění“ výtvarných dílek časově náročnějšími a zajímavějšími technikami. Práce s keramickou hlínou a modelovacími hmotami, mozaiky,  kašírování, batika, malba na sklo, kresba na textil, linoryt, sítotisk,  práce se dřevem, s přírodními materiály a s odpadovým materiálem, drobné šití a vyšívání, drhání, háčkování, vaření, pečení…

 

  • POHYBOVÉ HRY      ČT         14.00 – 15.00 -tělocvična ZŠ, venku             ZDARMA

 

fyzické „vyblbnutí“ dětí formou her, soutěží, závodů, výlety na kole, koupání, bobování, cvičení na nářadí, míčové hry, turistika….

 

  • KERAMIKA     ČT     15.00 – max. 17.30 – dílna ZŠ                POPLATEK

 

Děti 150,-Kč na pololetí (hlíny, glazury), rodič 75,-Kč/hod.

                           

 

  • DIVADELNÍ            (bližší informace u p. Šafaříkové) – budova ZŠ

Pokud by ještě některý z rodičů měl zájem o vedení dalšího kroužku, budeme rádi! Vedení zájmového útvaru bude s Vámi smluvně ošetřeno a finančně ohodnoceno z rozpočtu školy ( fin. ohodnocení je ale opravdu minimální, jde spíše o Vaše nadšení a zájem ).

PLAVECKÝ VÝCVIK

krytý bazén Klatovy

ÚTERÝ od 8.00 – 10.00 hod. – ODJEZD OD ŠKOLY V 7.15 hod.

Termíny:

16. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10., 14. 10.,

21. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11. 2014

Potřebuji: plavky, mýdlo, ručník, svačinu, pití

Zahájení školního roku 2014/2015

 

Odpočatí, natěšení a plní energie jsme v pondělí 1. září 2014 slavnostně zahájili za přítomnosti rodičů, pedagogů a p. starosty Rejfka školní rok 2014/2015. Do školy nastoupilo 19 žáků, stejně jako minulý rok. Prvńáčků je 5. Do MŠ je přihlášeno 25 dětí.

 

Foto: První školní den

 

Během prázdnin proběhla menší stavební úprava šatny v MŠ. Šatna se prosvětlila a vznikl zde hezký a příjemný oddechový prostor. Na školním pozemku byl zrušen a vyvezen „kompost“, který se bohužel postupně stal spíše pro některé občany příhodným místem pro odklad nepotřebného = smetištěm. Po úpravách zde vznikne prostor pro ohniště s posezením při školních a mimoškolních akcích. Nejzásadnější opravy proběhnou v průběhu roku. V obou budovách budou vyměněna okna, dojde k zateplení a opravě fasád.

Letos nedošlo k žádným legislativním změnám, výuka bude probíhat dle stávajících vzdělávacích programů pro ZŠ i MŠ, které splňují veškeré požadavky, normy a výstupy požadované RVP (rámcový vzdělávací program) platné pro ZŠ a MŠ. Zároveň byly překontrolovány Českou školní inspekcí minulý školní rok a byly schváleny.

Na školních webových stránkách www.zsamsdesenice.info jsou vytvořeny nové samostatné složky zvlášť pro ZŠ a zvlášť pro MŠ. V těchto sekcích naleznete informace o nejaktuálnějším dění a připravovaných akcích ve škole a školce. Jako každý rok nás čeká hodně práce. Již v polovině září začneme jezdit na plavecký výcvik do Klatov. Na nový bazén se moc těšíme.

Přeji všem dětem a školákům ať se jim daří co nejlépe plnit všechny úkoly, hodně radosti z učení, hodně zážitků z poznávání nového a neznámého, pohodové prostředí bez stresů a strachů, hodně přátelsky a pozitivně naladěných spolužáků, kamarádů, učitelek, rodičů, spoluobčanů. Dospělým pak hodně trpělivosti a shovívavosti k občasným neúspěchům. Ať se nám ve školním roce 2014/2015 podaří všechno co nejlépe!