header image

All posts in Červen, 2015

To je krásně na světě…
A jak?!…Opravdu?
Náš ŠVP se tak jmenuje a náš cíl je proto naprosto jasný.
Rozhlížíme se s dětmi celý rok po blízkém i vzdáleném okolí, hledáme a objevujeme, co se děje v přírodě, ve školce, ale i v nás samotných. Společně prožíváme každodenní radosti i starosti, snažíme se navzájem pochopit, co si přejeme a potřebujeme. Ale hlavně, co znamená žít společně, co navzájem spolupracovat, být k sobě tolerantní a ohleduplní.
Naším úkolem je ale také formovat chování dětí, jejich přizpůsobení se společnosti, ve které žijí a pro kterou jsou pokračováním. Snažíme se ze všech sil, aby děti znaly nejen základy společenského chování, ale aby pochopily, co dělají, proč to dělají a co pro ně znamená naučit se žít s druhými. Co jim vlastně takové soužití přináší. Tohle je někdy velkým problémem i pro mnohé dospělé. Nečekejme tedy, že dítě má hned jasno.
Jistě nikdo z dospělých úmyslně nechce být dětem špatným vzorem, ale někdy i tak dochází k tomu, že místo aby probíhala vzájemná spolupráce rodiny a školky, je tomu naopak.
Přitom stačí málo… mluvit! Domlouvat se, vzájemně se poradit. Samozřejmě, rodiče jsou ti první, kteří znají své děti, žijí s nimi přece od narození. Ovšem v době, kdy dítě nastoupí do školky a tam tráví denně i devět hodin, pedagog vidí to, co někdy zůstává skryto i rodičům.
Zaneprázdněnost a únava pracujících rodičů, někdy vede k tomu, že nemají čas soustředit se na své dítě. Maminky po skončení směny v práci čeká ještě druhá směna doma, známe všichni… úklid, nákupy a další „maličkosti“, pro které často nezbývá dostatek energie a chuti zabývat se něčím, co zdánlivě funguje, jak má. Rodičům často chybí náhled, jak se dítě projevuje ve společnosti svých vrstevníků. Upozornění učitelky na opakované nevhodné chování svého dítěte většinou pak přijímají nedůtklivě a jako útok na sebe nebo dítě. Pak už je jen krůček k tomu počkat si na to, až učitelka nebude mít zrovna svůj den a dát jí to náležitě pocítit. A pokud možno ji ve své stížnosti obejít. Jak málo by stačilo k tomu, aby se tohle nestávalo?
Mám návrh na pár možností. Neházejme vinu jeden na druhého, nehledejme na tom druhém to špatné a nečekejme na údajný prohřešek, ale promluvme si a hledejme společně schůdnou cestu. Vždyť každý z nás občas nemá svůj den.
Pokud děti ucítí přátelskou atmosféru mezi rodiči a učiteli, je jim mnohem lépe. A věřte, že děti vnímají velmi dobře vztahy a postoje mezi lidmi. Snad k tomu pomáhá i to, že jejich vnitřní svět ještě není zdeformovaný. Řeknou to, co chtějí, tomu, komu chtějí a jak chtějí. My už jsme díky výchově a zkušenosti zvyklí si ledacos nechat líbit, anebo si to vyřídit „jinak“, bez přímého střetu. Tak mě napadá, že i my se máme od dětí co naučit…
-vlc-

Tak jsme se dočkali
Přes občasné potíže a drobné zmatky jsme se dočkali. Byla úspěšně dokončena výměna oken a dveří v budovách ZŠ i MŠ. A jak si libujeme! Okna můžeme otevírat beze strachu, že už je nezavřeme, větráme „ventilačkou“ a jaké je nám teplo! Už neslyšíme meluzínu z chodeb, kde se průvan proháněl všemi škvírami pode dveřmi a netěsnícími okny! Děkujeme! Před námi je ještě oprava venkovních fasád budov, ale ta nijak nezasáhne do provozu ZŠ ani MŠ. Takže v létě bude naše škola celá v novém.

Zápis do 1. třídy ZŠ
Dne 21. ledna 2015 proběhl zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ pro šk. rok 2015/2016. Z 9 předškoláků se k zápisu dostavilo 6 dětí. V září tedy přivítáme 6 nových prvňáčků.

Akce ZŠ a MŠ
Kromě plnění školních povinností, plánů, zvládání učiva se jako každý rok věnujeme dalším kulturním a sportovním akcím. Děti vyrábějí spoustu dekoračních předmětů na Velikonoce. Keramický kroužek běží na plné obrátky.
Foto: keramické výrobky z dílny našich nejmenších

Letošní zima je tak nějak ve znamení chřipky a rýmy. Děti byly často nemocné, dokonce i několikrát za sebou. I tak se nám podařilo několik akcí:
• Dne 14. 2. 215 jsme uspořádali maškarní karneval v KD Dešenice. Masky opět jedna hezčí než druhá, tombola bohatá, účast hojná. Myslím, že děti byly spokojené.

Foto: maškarní karneval

• 27. 2. 2015 jsme navštívili divadelní představení v Klatovech „Šupinka vodníka Štístka“. Po delší době to bylo moc pěkné představení s písničkami, hezkými kostýmy a dekoracemi. Děti sledovaly představení se zaujetím.
• 7. 3. 2015 jsme v oslabeném počtu vystoupili na oslavách MDŽ v KD Dešenice. Maminky i babičky byly jistě dojaté, snad potěšil i drobný dárek od dětí.
• 11. 3. 2015 jsme se zúčastnili okrskového kola recitační soutěže v Nýrsku. Naše děti výborně reprezentovaly a směle konkurovaly dětem z ostatních škol. (Železná Ruda, Janovice n./Úhl., Nýrsko Kom. ul., Nýrsko Šk. ul., Chudenín).

Co nás čeká?
• 1. 4. 2015 přijede do Dešenic mobilní planetárium. Programu se účastníme v rámci výuky.
• 16. 4. 2015 pojedeme do Nýrska na divadelní představení Princezna se zlatou hvězdou na čele.
• 21. 4. 2015 – školní fotografování
• 13. 5. 2015 se zúčastníme čtenářské soutěže v Nýrsku, protože i u nás ve škole je dost dobrých čtenářů. Zde ale apeluji na rodiče v rámci propagace knih. Tak jako máme dobré čtenáře, tak máme i horší!!! čtenáře. Knihy se nějak vytrácejí a je to znát. Proto prosím, dohlédněte na své děti, denně číst!, číst! a číst!
• 22. 5. 2015 proběhne ve škole program Adolfa Dudka – Hrajeme si na malíře. Tato akce je novinkou, takže se moc těšíme.
• V červnu nás ještě čeká několik výletů pěšky i na kole, velký školní výlet, návštěva muzea v Nýrsku, exkurze…
• 26. 6. 2015 Školní akademie – závěr školního roku

Je před námi ještě kus práce. Přeji všem pevné nervy, hodně úsilí, samé vydařené akce, ve škole jenom jedničky!