Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka     8. 1. 2019 od 13.30 hod., sraz ve škole

 

Vážení rodiče,

Od 1. do 14. ledna 2019 bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka, která je určena ve prospěch lidí zdravotně postižených, seniorů a sociálně slabých. Aby se mohla sbírka uskutečnit, potřebujeme pomoc Vašich dětí.

Posláním sbírka je přinést lidem radostné poselství Vánoc a také upozornit na ty lidi kolem nás, kteří potřebují pomoc.

Pokud se Vaše dítě bude chtít stát koledujícím králem, prosíme Vás, aby jste Váš souhlas vyjádřili svým podpisem.

Výtěžek tříkrálové sbírky bude věnován na projekty Oblastní charity Klatovy: charitní pečovatelskou službu, domov pokojného stáří, domov pro matky s dětmi v tísni, osobní asistenci těžce tělesně postiženým, sociální poradnu, klub Chapadlo a Budík.

Bližší informace všem koledníkům a těm, kteří mají zájem, rádi zodpoví na tel. 732 775 868.

Děkujeme za ochotu podpořit charitní dílo.

 

Souhlasím s tím, aby se mé dítě ……………………………………………………………………….. zúčastnilo Tříkrálové sbírky 2019 jako koledující král.

Datum:                                                                                       Podpis zákonného zástupce:

 

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsamsdesenice.info/wp-trackback.php?p=354 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.