MŠ a ZŠ Dešenice

Prohlášení o přístupnosti webové prezentace Základní školy a mateřské školy Dešenice

Webové stránky jsou přizpůsobeny požadavkům na zveřejňovaných informací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací).

Výjimku mohou tvořit některé dokumenty, které nejsou přímou součástí internetové prezentace a to zejména: PDF dokumenty třetích stran nebo generované automatizovanými systémy, popisy obrázků uložených na externích datových úložištích, video soubory. U takových dokumentů nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení.

Pokud na našich webových stránkách naleznete obsah, který je nevyhovující, kontaktujte správce webových stránek na adrese: info@zsamsdesenice.info.